Arama Site Ağacı Anasayfa      


HALK KÜTÜPHANELERİ

Dün olduğu gibi bu gün de öneminden hiç bir şey kaybetmediği gibi günden güne daha da önem kazanmaktadır. Gelişmiş Ülkeler Halk Kütüphanelrinin önemini çok önceden anlamış ve halk kütüphaneleri hizmetlerinin geliştirilmesi için gereken çabayı sarfetmişlerdir. Ülkemizde ise, kütüphane ve kütüphanecilik kavramları 20. Yüzyılın 2. yarısından itibaren akademik düzeyde ele alınmaya başlanmıştır.

Halk Kütüphaneleri için değişik zamanlarda ve değişik kişilerce değişik tanımlamalar yapılmıştır. Tanımların birleştiği nokta; okul öncesi, okul dönemi ve okul sonrası bütün vatandaşların kendi kendilerini eğitebilmeleri için hizmet veren kuruluşlar, bir nevi halkın üniversiteleri görüşüdür.

Bir tanımda; Hakl Kütüphaneleri, kadın-erkek her yaşta, her seviyede ve her meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayarak, bölgesinin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olan kurumlardır denilmektedir.

Halk Kütüphaneleri 7'den 70'e her sınıf halka hiçbir ayrılık gözetmeden hizmet vermek durumundadır. Halk Kütüphaneleri toplumda yaşayan, amaçları, çalışma alanları değişik her kesin bilgi  isteğini karşılamak zorundadır.

Amaç

-Halk Kütüphanelerinin gayesi, bütün vatandaşların bilgi, eğitim ve eğlence maksadıyla kitaplara serbest olarak ulaşmasını sağlamaktır. 

-Halk Kütüphanesi, esas itibarıyla resmi eğitimin vasıtalarından biri değildir, fakat çalışmaları eğitim kurumları ile yakından ilgili olmalıdır. 

-O daha çok ihtisaslaşmış diğer kütüphanelerle rekabete girişmemelidir. 

-Gayeleri kültüreldir ve ilk merhalede öyle kalmalıdır.

-Halk Kütüphanesinin nihai gayesi nerede olurlarsa olsunlar, yaşları ne olursa olsun, nerede yaşarlarsa yaşasınlar ve cinsiyetleri ne olursa olsun bütün vatandaşlara tam bir kütüphane hizmeti vermek olmalıdır.

-Kitapların evde okunmak üzere ödünç verilmesi halk kütüphanelerinin amacıdır. Periyodiklerin ve gazetelerin temini ile ilgili hususların bu fonksiyonu gölgelemesine müsaade edilmemlidir.

Halk Kütüphaneleri her derecedeki okul kütüphaneleri ve üniversite kütüphaneleri gibi örgün eğitimin bir aracı değildir. Ayrıca Halk Kütüphaneleri Milli Kütüphaneler gibi sadece resmi devlet görevlilerinin hizmetinde olan bir kütüphane de değildir. Kısacası Halk Kütüphanesi yaygın eğitimin, halk eğitiminin en iyi aracı, en güçlü silahı olup halkın bilgi, beceri, kültür alanındaki her çeşit gereksinimini karşılayan bir halk üniversitesidir. Halk Kütüphanesi bütün bunların yanı sıra bütün örgün eğitim kurumlarının zorunlu olmamakla birlikte gönüllü hizmetinde olan bir kurumdur.

Halk Kütüphaneleri yapıları gereği, demokrasi ile yönetilen ülkelerde toplumun vazgeçilmez eğitim ve kültür kuruluşlarından biridir.

İşlev

-Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılar.

-Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler.

-Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir.

-Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar.

-Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler.

-Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar.

-Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere , toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlar.

-Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlar.

-Somut olmayan yerel ve kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler.

Kültürler arası diyaloğu geliştirmeye katkı sağlar.

 

Görevleri

-Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.

-Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılak üzere ödünç verir.

-Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.

-Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.Webmail   |   Intranet
Bu site Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.