Arama Site Ağacı Anasayfa      


DERLEME GENELGESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DERLEME GENELGESİ

 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DERLEME GENELGESİ | 21.02.2011

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Derleme Genelgesi yayınlanmıştır. Bu genelgeye göre, “Ülkemizin Ulusal Kültür Mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çıkartılmış olan 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince, ülkemizde çıkarılan her türlü kitap, süreli yayın, müzik ve görsel materyallerin birer nüshasının derleme kütüphanelerine teslim edilmesi gerekmektedir”.

 

“Derleme hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla, derleme ile ilgili işlemler yeniden düzenlenmiştir:

 

 1. Derleme çalışmalarının yürütülmesi sürecinde, İstanbul ili sınırları dışındaki derleme nüshaları, İstanbul Basma Yazı ve derleme Müdürlüğü’ne gönderilmeden, İl Halk Kütüphanelerince doğrudan derleme Kütüphanelerine gönderilecektir.
 2. İstanbul dışındaki illerde derleme işlemleri İl Merkezlerinde İl Halk Kütüphanelerince yapılacak, İlçelerde ise İlçe Halk Kütüphanelerince, yayıncılarından sağlanan eserler derlem işlemleri yapılmak üzere zaman kaybedilmeden İl Halk Kütüphanelerine gönderilecektir.
 3. İşlemlerin sürekli ve eşgüdümlü yürütülmesini sağlamak Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “Derleme Programı” sistemi üzerinde İl Halk Kütüphanelerince derleme numarası atanan derleme nüshaları İl Halk Kütüphaneleri aracılığı ile Derleme Kütüphanelerine gönderilecektir.

 

Bu program ISBN veri tabanıyla uyumlu çalışacağından hangi ilde, hangi konuda yayınların basılacağı önceden bilinecektir. Dolayısıyla bir eser yayınlanmadan önce ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ISBN, ISSN ve ISMN ajansından gönderilecek bilgilendirme yazısı ile haberdar edilmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda bu sistem Cumhuriyet Savcılarınca da kullanılacağından, basımı yapılıp ancak derleme işlemleri yapılmayan eserleri Derleme Programı tarafından Cumhuriyet Savcılıklarına otomatikman bildirecektir. Cumhuriyet Savcılıkları da yayıncılarına eserlerin 15 güm içerisinde derleme nüshalarının kütüphanelere iletilmemesi durumunda gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını bildirecektir.

 

Bu işlemlerin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için gerekli olan teknik donanım, ulaştırma giderleri 2011 yılı bütçesinden gönderilecek, erişim yetkilileri de genel Müdürlüğümüz tarafından atanacaktır.

 

İl Halk Kütüphanelerinde Derleme İşlemleri Şu Şekilde Yapılacaktır.

 

 1. İl sınırları içerisinde üretilen ve derlemesi yapılan fikir ve sanat ürünleri incelenecek ve teslim edilmeyenler tespit edilerek gerekli işlemler yapılacaktır.
 2. Teslim alınan derleme nüshalarının yırtık ve eksik olmamasına özen gösterilecektir.
 3. Derlenen nüshaların katalog ve tasnifi yapılacaktır.
 4. Derleme kütüphanelerine göre ayırımları yapılarak listeleri hazırlanacaktır.
 5. Paketlenerek sevkiyata hazır hale getirilecektir.
 6. Aylık ve yıllık istatistikler düzenli olarak tutulacaktır.
 7. Derleme numaraları verilecektir.
 8. İmzalanmış evrakın postalama işlemleri yürütülecektir.
 9. İstanbul ili dışındaki derleme kütüphanelerinin paketleri etiketlenerek, tartılacak ve nakliyat şirketi sorumlusuna tutanakla teslim edilecektir.

 

 

Derleme kütüphanesi görevi yürütecek kütüphanelere, Genel Müdürlük tarafından “Üye Numarası” ve “Şifre” atanacak ve ilgili kütüphanelerin sistemine girişi sağlanacaktır.”

 

 

Derleme Yasası Gereğince Derleme Nüshalarının Gönderileceği Kütüphaneler ve Adresleri

 

-Milli Kütüphane

Adres: Milli Kütüphane Başkanlığı Bahçelievler Son Durak 06490 Ankara

 

-İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 34452 Beyazıt/ Eminönü – İstanbul

 

-İzmir Milli Kütüphanesi

Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 39 Konak/İzmir

 

-Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Adres: Kumrular Cad. No: 3 Kızılay/Ankara

 

-Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Adres: Turan Emeksiz Sok. No: 6 34450 Beyazıt/Eminönü-İstanbul

 

-TBMM Kütüphanesi

Adres: TBMM Kütüphane – Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü 06543 Bakanlıklar/AnkaraWebmail   |   Intranet
Bu site Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.