Arama Site Ağacı Anasayfa      


KENT ARŞİVİ

“Özellikle yerel kültür mirasını korumak, kullanıma sunmak ve hizmet verilen bölgenin yerel belleğini oluşturmak amaçlarıyla Kütüphanemizde “Kent Arşivi” oluşturulacaktır. Bunun için bölgemizdeki kişi kurum ve kuruluşlar; yerel araştırmacılar, belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile diğer kütüphane ve bilgi merkezleri ile işbirliği yapılacaktır.

Kent arşi için;

    • Bölgemizde yetişmiş yazarların hem kendi eserleri hem de onlar hakkında yazılmış eserler, tıpkıbasımlar, yazarlara ait kalem, daktilo vb. araç-gereçler,

    •  Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu uyarınca il halk kütüphanesine gönderilen yerel ve bölgesel gazeteler,

    •  Yerel kültürel mirası yansıtan her türlü belge, fotoğraf, harita, yıllık vb. arşiv malzemesi,

    •  Şarkı, efsane, masal, atasözü, mani, deyim gibi sözlü gelenek ve anlatımlar ile gelenekler, şenlikler, yerel gösteri sanatları, düğünler, yemekler, el sanatları gibi somut olmayan kültürel mirasa ilişkin dijital materyal.

    •  Bölgemizin edebi, tarihi, sanatsal, kültürel, turistik vb. özelliklerini yansıtan kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal gibi bilgi kaynakları.” ndan derme oluşturulacaktır..

    Bu çerçevede İlimiz Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kurulması planlanan “Karabük Kent Arşivi” dermesinin zenginleşmesi için İlimizde bulunan kişi, kurum ve kuruluşların ellerindeki yukarıda belirtilen eserlerden  fazla ve ya atıl nüshaların birimimize özellikle bağış olarak kazandırılması   hususu önem arz etmektedir.

Webmail   |   Intranet
Bu site Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.