Arama Site Ağacı Anasayfa      


KÜTÜPHANE KULLANIMI

Kütüphanemizden yararlanmak isteyen kullanıcılarmız aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır.

Ödünç Verme

- Kütüphanemizden yalnızca·üyelerimiz ödünç materyal alabilir.

- Kütüphanemize isteyen herkes üye olabilir. Üye olmak için gerekli form kütüphanemizdeki ödünç verme işlemlerinin yapıldığı masadan temin edilebilir.

- Üye kayıt formu kişinin kendisi tarafından eksiksiz ve nüfus kayıt bilgilerine göre doldurulur.

- Kütüphane Kimlik Kartına yapıştırılmak üzere yeni çekilmiş 1 adet fotoğraf ile üye kaydı gerçekleştirilir.

- 18 yaşından küçüklerin doldurduğu form velisi tarafından imzalanır, eğer kullanıcı aynı zamanda öğrenci ise doldurulan form okul yönetimine onaylatılır.

- Kayıt olan kullanıcıya tahisis edilen numara (kullanıcı numarası) başkaları tarafından kullanılamaz.

·


·

- Kütüphanemize üye olabilmek için herhangi bir yaş sınırlandırılması yoktur.

- Kütüphanede bulunan materyaller ödünç verme işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılamaz.

- Fotokopi çektirmek isteyen kullanıcı, T.C.· kimlik kartını bırakarak materyali kütüphane dışına çıkarabilir.

- Üye, bir başkasının adına kütüphaneden materyal alamaz, aldığı materyalı başkasına ödünç veremez.

- Kitaplar, Cd'ler, geçmiş tarihli dergiler 15 gün süre ile ödünç verilir. Bu süre haber verilmek koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere bir hafta daha uzatılabilir.

- Bir defada en fazla üç kitap veya materyal ödünç verilir.

- Ancak nadir eserler, müracaat eserleri (ansiklopedi, sözlük, atlas vb. kaynaklar), okuyucu tarafından çok sık aranan eserler ve süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez.

- Kütüphaneden ödünç aldığı materyali· kirleten, yıpratan veya kaybeden kullanıcı o materyalin yenisini almak ya da materyalin ücretini günün koşullarına göre ödemek zorundadır.

- Kullanıcı ödünç aldığı materyalleri vaktinde getirmekle yükümlüdür.

- Ödünç aldığı materyali vaktinde iade etmeyen kullanıcıya yeni bir materyal ödünç verilmez.

- Ödünç aldığı· materyali vaktinde getimreyen kullanıcı· "Kütüphane Otomasyon Sistemi" tarafından kara listeye alınır.

- Kara listeye alınan kullanıcılar 3 ay süre ile materyal ödünç alamaz.

Bağış

- Fiziki ve içerik açısından sorunlu olmayan·kitaplar İl Yayın İnceleme Komisyonunun onayından geçtikten sonra·bağış olarak kabul edilebilir.

- Ders kitapları, test kitapları, fotokopi materyaller, güncel olmayan eserler (özellikle ansiklopediler) eksik sayılı dergiler bağış olarak kabul edilemez.

Kütüphane Düzeni

- Kütüphane içindeki sandalye, masa, bilgisayar gibi eşyalar düzgün kullanılmalı, yerleri değiştirilmemelidir.

- Raftan alınan kitaplar -o kaynağa tekrar ulaşabilmek açısından-· eski yerlerine yerleştirilmelidir.

- Kütüphaneden ayrılırken kullanılan· masa ve sandalyeler sessizce düzeltilmelidir.

Bilgisyar Kullanımı

- Bilgisayarlar dikkatli kullanılmalıdır, özel amaçlı kullanılamaz.

- Oyun oynamak, chat yapmak, yasak sitelere girmek yasaktır.

- Kütüphane sorumlusunun bilgisayarı kullanılamaz.

- Bilgisayarlardaki bilgiler değiştirilemez.

Diğer

- Kütüphanede telefonlar sessiz konumda olmalıdır.

- Yüksek ses ile konuşulmamalıdır.

- Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmemelidir.

- Her türlü bilgi ihtiyaçlarında kütüphane görevlisine danışılabilir.Webmail   |   Intranet
Bu site Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.